Prettig wonen in een wijk waar je je thuisvoelt. Dat wil iedereen. Maar hoe kunnen we vandaag op een juiste manier ingrijpen om de wijk van de toekomst veilig te stellen? 

De toekomst van de wijk is de wijk van de toekomst!

We zijn prima in staat om te signaleren wat er op dit moment in de ontwikkeling van wijken niet goed gaat. Maar we willen en kunnen dit niet alleen oplossen. Daarom hebben wij, David Swinkels, Pieter van Santvoort en Isabelle van Goch, het initiatief genomen om samen met belanghebbenden te kijken naar oplossingsrichtingen. Wat moet er gebeuren? Wie neemt welke rol? Hoe financieren we de activiteiten? Kortom, we ontwikkelen samen met de verschillende stakeholders en onze eigen jarenlange ervaring in de woningmarkt, een evenwichtige vernieuwde visie waarmee partijen vervolgens aan de slag kunnen. 

Bijeenkomsten wijkvisie

In verschillende bijeenkomsten behandelen we onderwerpen als trends, bewonersparticipatie en financiën. Voor deze bijeenkomsten nodigen we specialisten en deskundigen uit. De sessies zetten aan tot nadenken en leiden tot discussie en inzicht. Daarnaast brengt onze gezamenlijke aanpak partijen bij elkaar en ontstaat verbinding tussen de belanghouders.

Het antwoord

We verzamelen de resultaten van alle sessies. Deze toetsen we bij potentiële initiatiefnemers voor wijkvernieuwing. We verwachten na de zomer het totaal aan verworven kennis en inzicht te presenteren aan alle participanten.

Bent u ook benieuwd naar het antwoord? Als u het contactformulier invult en aangeeft interesse te hebben in het eindresultaat, dan nemen wij na de zomer contact met u op.   

 

3w Media